Z informatyki

http://eitca.pl/lp/1/p?kod=RWTSI

Krajowa edycja programu Akademii EITCA umożliwia uzyskanie Certyfikatów Informatycznych EITCA (międzynarodowych certyfikatów programu European Information Technologies Certification Academy), wydawanych w Brukseli przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI (tj. European Information Technologies Certification Institute) wraz ze szczegółowymi suplementami w j. angielskim oraz odpisami w j. polskim (lub innym urzędowym języku UE), jak również dyplomów krajowych (w j. polskim i możliwym odpisie w j. angielskim, przy akređytacji Ministerstwa Edukacji Narodowej / Kuratorium Oświaty). Wszystkie kierunki Akademii EITCA realizowane są w trybie zdalnego nauczania przez Internet, obejmując programowo od 150 do 180 godzin (dzięki asynchronicznym, interaktywnym i adaptacyjnym platformom e-learningowym wykorzystywanym w procesie dydaktycznym możliwa jest elastyczna organizacja czasu nauki, w tym jej wydłużenie lub skrócenie – w zależności od potrzeb i uwarunkowań, program Akademii EITCA może być realizowany w trybie akademickim przez 2 semestry, ale także np. jako intensywny program szkoleniowy w okresie jednego miesiąca).

Uczestnik programu Akademii EITCA otrzymuje dostęp do nowoczesnej platformy e-learning, w ramach której realizowany jest zdalnie proces dydaktyczny, oparty o elektroniczne materiały (wykłady, ćwiczenia i laboratoria oprogramowania), konsultacje kadry dydaktycznej (obejmującej pracowników akademickich i dziedzinowych ekspertów przemysłowych) oraz testy wiedzy w ramach procedury egzaminacyjno-certyfikacyjnej programu EITCA, również realizowane w pełni w trybie zdalnym, on-line na platformie e-learning.