Wydarzenia

Kalendarz staramy się aktualizować na bieżąca, jednak wiele szkoleń realizujemy na zlecenia z natychmiastowym terminem realizacji, jeśli potrzebne są informacje proszę  zadzwonić tel 602-730-192 ; albo napisać: biuro@oko-szkolenia.pl

 

ZAPRASZAMY !

   Nowe usługi Serwisu Technicznego

 Zapraszamy do zapoznania się z nową redakcją, ale przede wszystkim nowym zakresem usług.
Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w dziale – SerwisTechniczny

    Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń:

ELEKTRYCZNYCH gr 1;  ENERGETYCZNYCH gr 2; GAZOWYCH gr 3

Szkolenie przygotowujące do egzaminów UDT na obsługę Urządzeń Transportu Bliskiego

m.in.  Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych  specjalizowanych

Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia

Obsługa podestów ruchomych wolnobieżnych

   oraz szkolenia zakończone egzaminem wewnętrznym

               (nie jest wymagana Komisja UDT)

   Bezpieczne użytkowanie butli gazowych w wózkach jezdniowych

   Obsługa wózków jezdniowych unoszących

   Hakowy sygnalista

   Obsługa burt załadowczych

   BHP  wstępne i okresowe dla wszystkich stanowisk

   Pierwsza Pomoc Przedlekarska

   Zagrożenia ppoż. zwalczanie pożarów  i ewakuacja pracowników

Chciałbym zaprosić do współpracy służbę bhp/ppoż., które jest dla nas bardzo ważnym i nieodzownym partnerem przy szkoleniach oraz obsłudze Zakładów Pracy. Zapraszam !