Wydarzenia

Kalendarz staramy się aktualizować na bieżąca, jednak wiele szkoleń realizujemy na zlecenia z natychmiastowym terminem realizacji, i o nich nie zawsze zdołamy Państwa powiadomić, jeśli potrzebne są informacje proszę śmiało dzwonić tel 602-730-192 ; bądź pisać tomaszz@pro.onet.pl.

 

 

 

W związku z podpisaną umową z uczelniami wyższymi zapraszamy od 1 października 2013 r. do udziału w studiach:

 Licencjackich;   Magisterskich ;    Podyplomowych

których zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym w Żyrardowie (informatyka, języki obce) pozostała część zajęć w systemie platformy e-learningowej (albo w trybie zaocznym  w siedzibie Szkoły w Warszawie – Aleje Jerozolimskie). Obecność obligatoryjna podczas sesji egzaminacyjnej, która odbywa się również w siedzibie uczelni w Warszawie.

 na kierunkach:

* Pedagogika:

- Opiekuńczo-wychowawcza

- Resocjalizacyjna

- Bibliotekoznawstwo i poradnictwo zawodowe

* Filologia:

- Angielska

- Hiszpańska

- Japońska

- Specjalność: obsługa ruchu lotniczego i turystycznego

*Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

* Politologia

- Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

- Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

- Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

- Administracja rządowa i samorządowa

- Ekonomia menedżerska

- Edukacja publiczna

- Ekonomia menedżerska

- Polityka Zdrowotna w Polsce i UE

- Zarządzanie w administracji

- Zarządzanie farnacją

- Zarządzanie finansami

ZAPRASZAMY !

   Nowe usługi Serwisu Technicznego

Witamy, Serdecznie Zapraszamy do zapoznania się z nową redakcją, ale przede wszystkim nowym zakresem usług. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w dziale – SerwisTechniczny

                                                                                   Zapraszamy do udziału w szkoleniu ( z egzaminem) Elektrycznym

10  maj  2013 r

Zainteresowanych prosimy o kantakt i Serdecznie Zapraszamy

Szkolenie dla osób zajmujących się ekspoatacją i dozorem urządzeń:

ELEKTRYCZNYCH gr 1;  ENERGETYCZNych gr 2; GAZOWYCH gr 3

Termin rozpoczęcia zajęć 12.03    oraz    15.03

Zapraszamy osoby zainteresowane !!!

- Kierowca operator wózków jezdniowych – Sochaczew

Rozpoczęcie zajęć 28.02 czwartek godz. 11.00 Cech Rzemiosł Sochaczew ul. Żeromskiego 8. Zapraszamy !!!

szkolenie “mała księgowość”  (Żyrardów)

Prowadzenie księgi Przychodów i Rozchodów – deklaracja ZUS, VAT

zapraszamy osoby zainteresowane, prowadzimy nabór na szkolenie

- kurs   PEDAGOGICZNY  dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy osoby zainteresowane – szkolenie odbędzie się w Żyrardowie

- Kierowca operator wózków jezdniowych.

prowadzimy nabór na szkolenie zapraszamy osoby zainteresowane w Sochaczewie oraz w Żyrardowie

- Chciałbym zaprosić do współpracy służbę bhp/ppoż., które jest dla nas bardzo ważnym i nieodzownym partnerem przy szkoleniach oraz obsłudze Zakładów Pracy. Zapraszam !

- Chciałbym również poprosić  o kontakt konserwatorów urządzeń podlegających pod UDT, celem nawiązania współpracy.

-   Zarząd Cechu Rzemiosł w Żyrardowie zatwierdził kandydaturę Tomasza Zielińskiego, na stanowiski Dyrektora Izby Szkoleniowej chciałbym zaprosić osoby zainteresowane do współpracy. Najbliższym celem będą rozmowy na temat pozyskania środków administracji publicznej, funduszy U.E oraz innych na cele szkoleniowe i inwestycje.