brak potrzeby odnawiania szkoleń Energetycznych gr 1, 2, 3 z powodu stanu zagrożenia Covid

Dz.U.2021.2095 t.j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  31x.  [Przedłużenie okresu powołania komisji kwalifikacyjnych wydających świadectwa kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji elektrycznych; wydłużenie terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych i zaświadczeń kwalifikacyjnych]
1.

Komisje kwalifikacyjne powołane na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, których okres powołania upływa w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r.

2.
Termin ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego.
(żródło SIP.LEX)
Podziel sie tym wpisem ze swoimi znajomymi...