brak potrzeby odnawiania szkoleń Energetycznych gr 1, 2, 3 z powodu stanu zagrożenia Covid

Dz.U.2021.2095 t.j. Akt obowiązujący Wersja od: 23 kwietnia 2022 r. Art.  31x.  [Przedłużenie okresu powołania komisji kwalifikacyjnych wydających świadectwa kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji elektrycznych; wydłużenie terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych i zaświadczeń...

Czytaj więcej

Czy w czasie epidemii istnieje możliwość przeprowadzania szkoleń okresowych bhp?

Czy w czasie epidemii istnieje możliwość przeprowadzania szkoleń okresowych?   W okresie stanu epidemii, w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, obecnie obowiązują przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

Czytaj więcej

obowiązek uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kW z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż.

            Przepisy obowiązują od 19 września 2020 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza znowelizowany art. 29 pkt. 4 ust. 3 lit. C c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej...

Czytaj więcej

Wymagania zasadnicze dla nowych maszyn

                                WYMAGANIA ZASADNICZE / NOWE MASZYNY   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r.   w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (dotyczą producentów maszyn inaczej niż np. minimalne wymagania dla maszyn, które dotyczą...

Czytaj więcej

Nowe przepisy BHP przy eksploatacji maszyn budowlanych

            Nowe przepisy BHP przy eksploatacji maszyn budowlanych Zmiana dotychczasowego rozporządzenia zakłada m.in.: - wyłączenie z wielozadaniowych nośników osprzętów określonych w załączniku nr 1 tzw. ładowarek teleskopowych itp. urządzeń technicznych, które kwalifikują się do wózków jezdniowych podnośnikowych z...

Czytaj więcej

bhp przy urządzeniach energetycznych cz.III urządzenia elektroenergetyczne (gr.1)

                cz. III urządzenie elektroenergetyczne  (gr. 1)   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Warszawa, dnia 25 września 2019 r. poz. 1830 wejdzie w życie 26 września 2020 r (z pół rocznym opóźnieniem z powodu...

Czytaj więcej