Agencja BHP

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,  zajmujemy się:

 1. Organizacją i prowadzeniem szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ dla wszystkich grup zawodowych
 2. Organizacją i prowadzeniem szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 3. Tworzeniem wymaganej dokumentacji
 4. Oceną ryzyka zawodowego
 5. Oceną wydatku energetycznego na stanowiskach pracy
 6. Audytowaniem stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 7. Legalizacją i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego
 8. Prowadzeniem postępowań powypadkowych
 9. Opracowywaniem instrukcji oraz procedur z zakresu BHP, P.POŻ.
 10. Dokonywaniem ocen ergonomicznych stanowisk pracy
 11. Przeprowadzamy  proces dostosowania maszyn do wymagań wynikających z przepisów UE

W zakresie szkoleń BHP proponujemy szkolenia wstępne (instruktaże ogólne i stanowiskowe).

A także :

 1. BHP okresowe dla służby bhp
 2. Bhp okresowe dla społecznych inspektorów pracy
 3. Bhp okresowe dla:
  1.  Pracodawców
  2. Osób kierujących pracownikami
  3. Kadry inżynieryjno – technicznej
  4. Pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
  5. Pracowników na stanowiskach robotniczych
 1. Pierwsza pomoc przedlekarska
 2. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz ogólnego

Osoba współpracująca z OKO-Szkolenia na terenie  Sochaczew-Teresin-Warszawa:

tel: 605-045-659

e-mail: serwbhp@gmail.com

Osoba współpracująca z OKO-Szkolenia na terenie Legionowo-Warszawa

tel: 697-670-999

email: biuro@oko-szkolenia.pl