nowe Rozporządzenie odnośnie kwalifikacji energetycznych już jest

 

Nowe Rozporządzenie odnośnie kwalifikacji energetycznych obowiązuje od 02 lipca. W nawiązaniu do 54 art. Prawa Energetycznego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001392

Ukazało się po zeszłorocznej zapowiedzi i zastępuje Rozporządzenie z 2003 r.

Dla Komisji SIMP to będzie pełny nowy zakres punktów urządzeń – z racji kwalifikacji Komisji (wykształcenia i praktyki).

Niewiele się zmienia sposób pracy, niemniej jednak są nowe wymagania dla Uczestników – należy posiadać odpowiednie wykształcenie albo staż pracy stosowny do wnioskowanego zakresu uprawnień (staż pracy czyli zaświadczenie od Pracodawcy) – dokumenty należy załączyć do wniosku. Jest obecnie w opracowaniu będzie dostępny dla Państwa przed zajęciami.

“…zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci…”

Szkolenie przypominające i aktualizujące wiedzę przed egzaminem w zakresie przepisów prawa + przepisy bhp przy urządzeniach energetycznych, omówienie wniosków, zakres techniczny i bezpieczeństwo pracy (ppoż. i pierwsza pomoc)- sporo zmian w ciągu ostatnich kilku lat bo dodatkowo Dyrektywy UE są implementowane do przepisów

 

Podziel sie tym wpisem ze swoimi znajomymi...