obowiązek uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kW z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż.

 

 

 

 

 

 

Przepisy obowiązują od 19 września 2020

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza znowelizowany art. 29 pkt. 4 ust. 3 lit. C

c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000471

 

 

 

Podziel sie tym wpisem ze swoimi znajomymi...