Oferta

Ośrodek Kształcenia Oświatowego w Sochaczewie (rok założenia 1990) zaprasza do naszych oddziałów osoby prywatne i przedsiębiorstwa.

Obecnie prowadzimy następujące szkolenia:

 1. Obsługa Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (przygotowujące do egzaminu UDT)
 2. Obsługa wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane: unoszące operatora wraz z ładunkiem ; ze zmiennym wysięgnikiem (przygotowujące do egzaminu UDT)
 3. Obsługa wózki jezdniowe unoszące
 4. Bezpieczne użytkowanie butli gazowych w wózkach jezdniowych
 5. Urządzenia, instalacje i sieci Elektroenergetyczne gr. 1 – Eksploatacja i Dozór
  1. + prace kontrolno-pomiarowe
 6. Urządzenia, instalacje i sieci cieplne Energetyczne gr. 2 – Eksploatacja i Dozór
 7. Urządzenia, instalacje i sieci Gazowe gr. 3 – Eksploatacja i Dozór
 8. BHP okresowe dla służby bhp
 9. Bhp okresowe dla społecznych inspektorów pracy
 10. Bhp okresowe dla:                                                                                                                 
  1. pracodawców
  2. osób kierujących pracownikami
  3. kadry inżynieryjno – technicznej
  4. pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
  5. pracowników na stanowiskach robotniczych
 11. Pierwsza pomoc przedlekarska
 12. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz ogólnego
 13. Komputerowe:
  1.  Windows, Word, Excel, Acces, WFMag, Internet, poczta elektroniczna
 14. Metodyczne  dla wykładowców bhp
 15.  Dobra Praktyka Higieniczna
 16. HACCP                                                                                             
 17. Obsługa (przygotowujące do egzaminów UDT):
  1. Dźwigi towarowo-osobowych
  2. Podesty ruchome wolnobieżne
  3. Suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia
  4. Układnice
 18. Spawanie:
  1. Elektryczne
  2. Gazowe
  3. W osłonie gazów i  inne
 19. Operator kos spalinowych

Oraz inne na zlecenia zakładów pracy oraz osób indywidualnych

W ramach współpracy  z Powiatowymi Urzędami Pracy zapraszamy osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP  do bezpłatnych szkoleń, których celem jest zdobycie nowego zawodu oraz określonych przepisami prawa kwalifikacji.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych,

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.