Oferta

Ośrodek Kształcenia Oświatowego w Sochaczewie (rok założenia 1990) zaprasza do naszych oddziałów osoby prywatne i przedsiębiorstwa.

Obecnie prowadzimy następujące szkolenia:

 1. Kierowca wózków jezdniowych                                                                                                           
  1. + wózki  prowadzane unoszące
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne gr. 1 – eksploatacja i dozór
  1. + prace kontrolno-pomiarowe
 3. Urządzenia, instalacje i sieci cieplne energetyczne gr. 2 – eksploatacja i dozór
 4. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe gr. 3 – eksploatacja i dozór
 5. BHP okresowe dla służby bhp
 6. Bhp okresowe dla społecznych inspektorów pracy
 7. Bhp okresowe dla:                                                                                                                 
  1. pracodawców
  2. osób kierujących pracownikami
  3. kadry inżynieryjno – technicznej
  4. pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
  5. pracowników na stanowiskach robotniczych
 8. Pierwsza pomoc przedlekarska
 9. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz ogólnego
 10. Komputerowe:
  1.  Windows, Word, Excel, Acces, WFMag, Internet, poczta elektroniczna
 11. Pedagogiczne dla:
  1.  pracodawców zatrudniających uczniów
  2. metodyczny dla wykładowców-instruktorów
 12. Języki obce: angielski, niemiecki i inne
 13. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów + deklaracja ZUS, VAT
 14.  Dobra Praktyka Higieniczna
 15. HACCP                                                                                             
 16. Obsługa:
  1. Dźwigów
  2. Elektrowciągów
  3. podestów ruchomych                                                              
 17. Spawanie:
  1. Elektryczne
  2. Gazowe
  3. W osłonie gazów i  inne

W ramach współpracy z Powiatowymi Cechami Rzemiosł zapraszamy na szkolenia związane z zawodami rzemieślniczymi, a w szczególności wyrównujące zakres wiedzy teoretycznej na potrzeby egzaminu czeladniczego oraz mistrzowskiego. 

Oraz inne na zlecenia zakładów pracy oraz osób indywidualnych

W ramach współpracy  z Powiatowymi Urzędami Pracy zapraszamy osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP  do bezpłatnych szkoleń, których celem jest zdobycie nowego zawodu oraz określonych przepisami prawa kwalifikacji.