Wymagania zasadnicze dla nowych maszyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA ZASADNICZE / NOWE MASZYNY

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r.

 

w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (dotyczą producentów maszyn inaczej niż np. minimalne wymagania dla maszyn, które dotyczą użytkowników)

 

Nabywca nowej maszyny powinien sprawdzić, czy maszyna spełnia wymagania zasadnicze i posiada dokumentację, która to potwierdza.

 

Pracodawca wyznacza osoby kompetentne nad procesem montażu, odbioru urządzenia i obsługi.

 

Dział eksploatacyjny nadzoruje stan techniczny urządzenia, prowadzi przeglądy.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCENY ZGODNOŚCI (art. 217 kp).

 

Przed zakupem należy sprawdzić:

 

-oznakowanie CE,

 

-dane identyfikacyjne maszyny i producenta,

 

-instrukcję użytkowania i deklarację zgodności w języku polskim,

 

-opis elementów sterowniczych w języku polskim,

 

-informację bezpieczeństwa (ostrzeżenia, zakazy, nakazy) w języku polskim,

 

-bezpieczeństwo konstrukcji (zabezpieczenie przed dostępem do stref niebezpiecznych).

 

Zakaz wyposażania stanowisk pracy w maszyny i urządzenia techniczne nie spełniające wymogów. Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach. Art. 217.

 

Deklaracja zgodności WE jest prawnym oświadczeniem producenta (pracodawcy – zazwyczaj Dyrektora Technicznego), że maszyna jest zgodna ze wszystkimi mającymi zastosowanie postanowieniami dyrektywy maszynowej, normami,  z postanowieniami innych mających zastosowanie przepisów UE.

 

Na jej podstawie jest nadawany certyfikat CE (Central Europe)

 

Uwaga bo istnieje też znak CE (China Export) – zarejestrowany znak chiński (nieznacznie różni się grafiką)

 

Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do 12 grup – rodzai maszyn i urządzeń ( wg § 2 ww Rozporządzenia)

 

Wszystkie wymagania, które musi spełniać nowo wyprodukowana maszyna określa:

 

Tekst rozporządzenia

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podziel sie tym wpisem ze swoimi znajomymi...