HACCP

W ramach naszej usługi oferujemy szkolenia, doradztwo, wdrażanie

HACCP

 1. Przeprowadzanie Audytu Zerowego, mającego na celu rozpoznanie potrzeb firmy, przegląd aktualnej dokumentacji
 2. Opracowanie kompletnej dokumentacji: Księgi HACCP, Księgi GMP/GHP, wszelkich niezbędnych procedur i instrukcji
  1. lokalizację, otoczenie i infrastrukturę zakładu
  2. obiekty zakładu i ich układ funkcjonalny
  3. maszyny i urządzenia
  4. procesy mycia i dezynfekcji
  5. zaopatrzenie w wodę
  6. kontrole odpadów
  7. zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrolę w tym zakresie
  8. szkolenie personelu
  9. higienę personelu
  10. prowadzenie dokumentacji i zapisów GHP
  11. szkolenie pracowników i kierownictwa z zakresu wymagań systemu HACCP i GMP/GHP
 1. DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA (GHP)  na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością, działania wspomagające bezpieczeństwo żywności.
 2. DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA (GMP) działania wspomagające,  aby produkcja żywności jak i jej warunki odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną zgodnie z jej przeznaczeniem. W działach takich jak: dobra praktyka hodowlana (uprawowa), zaopatrzeniowa, magazynowa, laboratoryjna, techniczna, technologiczna, higieniczna, budowlana, spedycyjna, marketingowa, obrotu towarowego, cateringowa, szkoleniowa itp.