ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych gr. 1,2,3

Witam, chciałbym przypomnieć, że dla zaświadczeń kwalifikacyjnych   gr. 1,2,3 , których ważność ekspiruje w lipcu i kolejnych miesiącach nie obowiązuje już urzędowe przedłużenie ważności terminu zaświadczenia (wg ustawy o zagrożeniach, odpowiedni artykuł ustawy poniżej).

 

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w szkoleniach:

1. Elektroenergetycznym gr 1

2. Energetycznym gr 2

3. Gazowym gr 3

dla stanowisk Eksploatacji i Dozoru

Z powodu zagrożenia Covid-19, zajęcia prowadzimy w małych grupach Uczestników, więc terminy ustalamy indywidualnie a zajęcia odbywają się częściej,

wg wytycznych Komisji Egzaminacyjnej oraz zaleceń GIS, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa (odpowiednia powierzchnia sali, środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, pomiar temperatury)

 

 

zmiana przepisów w Energetycznych\ obowiązuje od 1 kwietnia

USTAWA

z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 31x. 1. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1, i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

 

Podziel sie tym wpisem ze swoimi znajomymi...